Selecteer een pagina

PRIVACYBELEID

7 JANUARI 2020

Deze website en de daaraan gekoppelde internetdiensten worden beheerd en ter beschikking gesteld door de eenmanszaak Personal Biographer (hierna aangegeven met ‘wij’, ‘we’, ‘ons’, ‘onze’ en Michaela de Groot), gevestigd te ALKMAAR en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel van Alkmaar onder nummer 76920194.

Wij vinden jouw privacy net zo belangrijk als jij zelf. Daarom doen we er alles aan om de persoonlijke informatie die jij ons verstrekt vertrouwelijk te behandelen en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In dit privacybeleid lees je welke persoonsgegevens wij verzamelen en verwerken en met welk doel, wat wij met deze persoonsgegevens doen, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat je kunt doen als je nog vragen hebt.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de informatie die je met ons deelt:

1. online als je onze website bezoekt: www.michaeladegroot.nl (de “website”); en

2. offline als je informatie met ons deelt, bijvoorbeeld tijdens een interview of informatiegesprek.

Door gebruik te maken van de website, ga je akkoord met de voorwaarden van dit privacybeleid. Ook wanneer je offline je gegevens met ons deelt, handelen we volgens dit privacybeleid.

De informatie die we verzamelen

Op onze website of via websites van derden verzamelen en/of ontvangen we de volgende informatie:

1. Persoonlijke informatie die je actief met ons deelt
Wij hebben je voornaam, achternaam en e-mailadres nodig als je informatie opvraagt of een product of dienst van ons afneemt.

Wanneer je een product aanschaft, vragen wij ook om je volledige adres (straatnaam, huisnummer, postcode en woonplaats) om fysieke producten te kunnen toesturen en om je factuur goed te kunnen opmaken.

Wij vragen je om je telefoonnummer om je te informeren over de levering van bestelde producten, om afspraken in te plannen voor interviews, om informatie in te winnen voor productlevering of om je te kunnen bereiken in geval van onvoorziene omstandigheden (bijv. een annulering van een afspraak).

2. Persoonsgegevens die om technische redenen en automatisch aan ons worden doorgegeven
In aanvulling op de bovengenoemde informatie, ontvangen wij bij bestellingen extra gegevens: jouw rekeninginfo (IBAN en BIC) via onze betalingsdienst.

3. Persoonsgegevens die we ontvangen via andere bronnen
We kunnen ook informatie via derden verzamelen of ontvangen, bijvoorbeeld via sites van onze pagina’s op social media als Facebook, Instagram en Linkedin.

Hoe we je gegevens gebruiken

We gebruiken je gegevens om:

– onze bestellingen te verwerken en onze producten of diensten te leveren
– je factuur op te maken na aankoop van een product of dienst
– je betaling af te handelen
– ondersteuning en/of extra informatie te bieden
– je feedback te vragen
– onze website en diensten te verbeteren
– je te informeren over onze producten en diensten, en die van anderen als we denken dat je die interessant kunt vinden

Het verwerken, opslaan en/of delen van je gegevens

We slaan jouw persoonlijke gegevens op op een beveiligde computer. De gegevens die je via onze website met ons deelt, worden per beveiligde verbinding (SSL) naar ons verstuurd.

We delen je gegevens nooit met derden, tenzij dit nodig is om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

Wij zullen je gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor je je gegevens met ons hebt gedeeld.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt altijd recht op inzage, aanpassing of wissen van jouw persoonsgegevens.

Klachten

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens uiterst serieus. Als jij het idee hebt dat onze inspanningen niet voldoende zijn en dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn, neem dan contact op via info@michaeladegroot.nl

Ook wijzen we je op je recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Informatie die jij zelf deelt met derden

Houd er rekening mee dat de informatie die je zelf openlijk via onze website deelt met derden – bijvoorbeeld via een blogcomment of via onze pagina’s op social media – door iedere bezoeker kan worden gezien, verzameld en/of gebruikt. Wij accepteren geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor ongeoorloofd gebruik van deze informatie door derden.

Vragen over ons privacybeleid

In geval van ontwikkelingen in de privacywetgeving of een aanpassing van onze websites kan dit privacybeleid worden bijgewerkt.

Voor vragen over ons privacybeleid kun je ons mailen via info@michaeladegroot.nl

× App Mi!